Περιεχόμενα καλαθιού  |  Ολοκλήρωση αγορών  |   Ο λογαριασμός μου

Αναφορά στο Γκρέκο. Отчет перед Эль Греko

Τιμή με ΦΠΑ 12.50€

Αναφορά στο Γκρέκο. Отчет перед Эль Греko
Никос Казандзакис Отчет перед Эль Греko (Anafora ston Greko – Αναφορά στον Γκρέκο) Я смотрел на запечатленные в настенных росписях игры с быками. Видел стройность и изящество женщины и безошибочную силу мужчины, бесстрашным взглядом следивших за разъяренным Быком и игравших с ним. Они не уоивали Быка из любви, как в восточных религиях, чтобы соединиться с ним, или же потому, что ими овладевал страх и они не отваживались смотреть на него, - они играли с Быком упрямо, с почтением и без ненависти. Пожалуй, даже с благодарностью, печному что эта священная борьба с Быком оттачивала силу критянина, совершенствовала ловкость и изящество тела, пламенную и хладнокровную точность движений, подчинение желаний и трудно приобретаемое благородство, позволяющее противостоять, не поддаваясь панике, ужасной мощи зверя. Так критяне перевоплотили ужас, сделав его возвышенной игрой, в которой доблесть человеческая, вступая в непосредственное соприкосновение с безрассудным насилием, крепла и побеждала. Побеждала, не уничтожая Быки, потому что считала его не врагом, но соратником: без него тело не стало бы столь гибким и сильным, а душа столь благородной... Таков был, - думал я, рассматривая запечатленную на фресках извечную борьбу человека с Быком, которого теперь называют Богом, - таков был Критский Взгляд.
Κριτικές

Γλώσσες εκδόσεων
0 αντικείμενα
Πληροφορίες γλωσσών εκδόσεων
Άλλα προϊόντα